Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike do 01.07.2018.