Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 02.07.2018.