Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 15.10.2018.