Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 07.05.2019.