Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 02.07.2018.