Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 07.05.2019.