Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 15.10.2019.