Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 20.12.2017.