Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj do 19.12.2017.